To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Gydytojas terapeutas klausia ligonio...

Gydytojas terapeutas klausia ligonio:
- Kokio jūs amžiaus?
- Greitai bus...
- Ne,- pertraukė pacientą daktaras - tikrai nebus...

  • Nėščioji turi kuo daugiau būti gryname ore. Tai jos kūdikiui padės išvengti rachito.

Vaistų paieška

Įveskite ieškomo vaisto pavadinimą Lietuvių ar originalia Lotynų kalba.
Įveskite ligos kodą arba pavadinimą kuris Jus domina.
  • Alkoholio vartojimo sumažėjimas 10 proc. sumažina vyrų mirtingumą nuo su alkoholiu siejamų priežasčių apie 20 proc. ir 5 proc. sumažina mirtinų nelaimingų atsitikimų, žmogžudysčių ...

Kam naudinga alkoholio gamyba ir pardavimas?

Alkoholis ir tabakas, tai ne prekė. Alkoholis ir tabakas, tai narkotikai ir rinkos dėsnių jiems taikyti negalima. Taip tvirtina rinkos šalys, kuriose rinkodara egzistuoja 300 metų.

Tai kam gi naudinga alkoholio gamyba ir pardavimas? Naudinga tiems, kas gamina ir parduoda. O kiek jų yra? Tik 1 proc. Paradoksas 99 proc. nenaudinga, 1 proc. naudinga. Kas gi tai per 1 proc., kuris išsiurbia visą tautos ir valstybės gyvybę? Gamtoje tai vadinama parazitizmu. Jie negamina nieko naudingo visuomenei, jie gamina nuodus. Subjektyviai jie yra „padorūs" gerai atrodantys žmonės, geri tėtės ir mamos, bet tik saviems vaikams, tačiau objektyviai, tai parazitai. Gamtoje toks reiškinys yra dažnas.

Skruzdėlyne, kartais apsigyvena toks vabalėlis, ir pradeda valgyti jų maistą, kiaušinius. Skruzdėlynas siunčia karius ir kas gi įvyksta? Tas vabalėlis neturi jokių apsiginimo priemonių tik, jis paleidžia kokį tai skystį, kurio apsilaižiusios skruzdės apsvaigsta ir nebegrįžta į skruzdėlyno darbą. Tai narkotikas. Vabalėlis deda savo kiaušinius ir juos augina skruzdės, nes apkvaitusios savus vaikus pamiršta. Vabalo vaikai pradeda maitintis skruzdžių vaikais, o skruzdės nebereaguoja į nieką. Ar jums tai neprimena šiandieninių alkoholiu apkvaišusių mamyčių? Toks skruzdėlynas išmiršta, išnyksta, o vabalėliai persikrausto į kitą skruzdėlyną.

Rusijoje dabar 4 milijonai benamių vaikų, kurie pabėgo iš nusigėrusių tėvų namų. Kai kalba eina apie antialkoholinę priemonę, sakoma, kad reikia pastatyti benamiams vaikams daugiau namų.... Jeigu gimsta daugiau silpnapročių, siūloma pastatyti daugiau specialiųjų mokyklų.
O kad benamiai vaikai, ar išsigimėliai yra alkoholio pardavimo pasekmė, apie tai nesakoma. Ar jūs įsijungę TV girdėjote nors kartą apie tai?

Tai, kad Rusijos prezidentas Jelcinas pagal medicininę diagnozę buvo chroniškas alkoholikas, rodo, kokia liaudis jį išrinko. 1994 metais šalyje vienam gyventojui teko 14 litrų alkoholio, 1996 -16 litrų, o po 1998 metų alkoholinė statistika buvo nutraukta, nes ji jau buvo kriminalinė. Rodoma tik maža dalis gamybos ir pardavimo...

Šiandien niekas negali pasakyti kiek alkoholio gaminama ir kiek yra nusigėrusių žmonių. Tačiau nusigėrę žmonės šiandien matomi visur, be jokios statistikos yra aišku, kad tauta nugirdyta ir ji jau nesuvokia kokiame būvyje ji yra. Buvo trys pasiūlymai valstybei monopolizuoti alkoholio gamyba, tačiau nei vienas nepasiekė tikslo. Šiandien vienam žmogui oficialiai rodoma 14 litrų, ne oficialiai yra 28 litrai.
Tai daroma dirbtinai, pagal planą, ir daro tai privataus kapitalo atstovai.

Alkoholis ir tabakas, tai ne prekė. Alkoholis ir tabakas, tai narkotikai ir rinkos dėsnių jiems taikyti negalima. Taip tvirtina rinkos šalys, kuriose rinkodara egzistuoja 300 metų.

Tikslai

Alkoholio gamyba turi du tikslus: materialų, kad plėsti verslą, statyti gamyklas, didinti apyvartą, ir žmonių sąmonės pakeitimo, kad žmonės į alkoholį žiūrėtų, taip, lyg jis būtų ... pienas, reikalingas tobulėjančiam žmogui.

Mokslininkai - prostitutės

Tarkim, jeigu alkoholio produkcija padidinta, o pirkėjai neperka, tada reikia pakeisti pirkėjo mąstymą taip, kad alkoholis jam taptų būtinas. Kad žmonėms įdiegti alkoholizmą mokslininkai - prostitutės, kurie už pinigus gali išrasti bet kokią teoriją, tai tie „mokslininkai" pagal alkoholinės mafijos užsakymą sukūrė labai įtikinamą teoriją „Kultūringas alkoholio vartojimas". Ši teorija pristatyta, kaip alkoholizmo mažinimo teorija, ji buvo sukurta 1950 metais. Šiuo būdu norėta išmokinti alkoholikus kultūringai gerti.

Bet koks, net pats didžiausias nemokša narkologas žino vieną paprastą tiesą, kad jeigu alkoholikas, po gydymo metė gerti, metus, du, negeria ir staiga jam kas nors įkiša kultūringai gurkštelti alaus, jis akimirksniu krenta vėl į alkoholizmo liūną. Alkoholikas neturi galimybių gerti kultūringai, nes jis to padaryti negali, nes jis gali būti tik visišku blaivininku arba... alkoholiku. Kodėl? Todėl, kad alkoholiko smegenyse esamas „stabdžių" centras yra pragertas, ir jeigu jis negeria, tai jis gali visą gyvenimą sau ramiai gyventi, tačiau vėl paragavus alkoholio - žmogus žlunga.

Dainininkas Valerijus Obodzinskis jau 18-os sulaukęs, buvo alkoholikas. Bet jis rado savy jėgų - metė kvaišintis ir pakilo estrados karjeroje iki žinomų „žvaigždžių". Buvo išleisti milijonai jo dainų plokštelių, transliuojamos visos TV programos su jo dainomis. Per 16 savo gyvenimo metų jis neišgėrė nei vieno lašo kvaišalų - alkoholio. Bet štai papuolė jam kartą girtuoklis impresarijus, na matomai kultūringai geriantis, kuris buvo pastoviai įsižeidęs, kad Valerijus nesikvaišina su juo kartu alumi. Visi alkoholikai pasijaučia įžeisti, jeigu su jais kartu nesikvaišina blaivūs žmonės. Jie pradeda negeriančius versti gerti alų ar kitą brudą, o jeigu atsisakai, jie kaltina, kad tu jų negerbi. Keturis metus šitas impresarijus tyčiojosi iš Valerijaus blaivumo. Ir kartą, šitas niekšas, kad po koncerto Valerijus atsipalaiduotų, įkalbino jį išgerti taurelę konjako nuodų. Nuo to laiko Valerijos gėrė be perstojo. „Tusai" - girtuoklių vakarėliai, užmiršti tekstai, išėjimai į sceną svirduliuojant ir... Valerijus dingo iš žvaigždžių estrados orbitos. Po daug metų jį daro šiukšlyne kažkas iš pažįstamų. Nuprausė, perrengė, suteikė galimybę dainuoti... Jis padainavo kelias dainas ir numirė. Tokių pavyzdžių yra daug.

Jeigu kultūringo savęs kvaišinimo teorijos vertė, kovoje su alkoholikais lygi nuliui, tai kam ji buvo sukurta? Gi parašyta daugybė mokslinių disertacijų... Kiekviena teorija yra patikrinama gyvenimo praktika. Ši, kultūringo gėrimo teorija, sukūrė dar daugiau alkoholikų. Štai kaip tai vyko.

Visi vaikai gimsta ne alkoholikais. Į pirmą klasę, bent jau seniau, vaikai ateidavo dar be alkoholinio apkvaišinimo. O kiek vaikų po paskutinio skambučio yra jau nusigrėsusių? Galiu pasiremti savo tyrimais: baigusių mokyklą ir geriančių alkoholio nuodus yra 99 proc. ir 1 proc. išlikusių blaivių žmonių. Nei vienas iš jų nesvajoja būti chroniniu alkoholiku. O kuo gi jie nori būti? Jie nori būti kultūringai geriančiaisiais, kitaip, kultūringai kvaišintis nuodais. Štai jums ir kultūringo gėrimo „mokslinės" teorijos rezultatas. Kultūringas alkoholio vartojimas išmokino vaikus kvaišintis ir norėti išmokti kvaišintis.

Alkoholio pramonei mirštantys alkoholikai neduoda jokios naudos. Blaivūs vaikai užauga mąstančiais blaiviais žmonėmis, o tai irgi neneša jokios naudos alkoholio mafijai. Todėl vaikų alkoholizacija yra ilgas ir pelningas biznis.

Kultūringai geriamo alkoholio teorija yra sukurta blaivių vaikų likvidacijai. Bet kokia alkoholio gamyba ar prekyba klesti tik tuo atvejų, jeigu alkoholį perka ir vartoja vartotojas. Daroma viskas, kad šis biznis klestėtų. Tiesioginė alkoholio propaganda: gerkite ir nusigerkite... nesuveiktų, nes vaikai ir suaugę žmonės nenori būti nusigėrusiais alkoholikais. Bet žmones paverčiami alkoholikais gražiais žodžiais: „vaikučiai, alkoholizmas, tai baisu, tai ligos ir mirtis. Bet mes gi šiuolaikiški, kam kristi į kraštutinumus? Yra auksinis vidurys. Gera muzika, protingi pokalbiai, ir taurė rūšinio vyno su gera užkanda, tai kultūringo žmogaus poreikis. Tai nieko tokio, tai smagu ir gera. Gi nuo to alkoholiku netapsite. Vyno gėrimas tai pasaulinės kultūros dalis. Prie mėsos reikia gerti raudoną vyną, o prie žuvies - baltą. Va šitą gerkite taurele, o šitą gėralą stikline. Ir toliau: lia, lia, lia." Ir... vienuoliktokai tampa 99 proc. potencialūs girtuoklėliai, kurie jau neįsivaizduoja nė dienos be alaus kvaišalo, nes jie žino, kad tai yra „gerai".

Ir tai yra mokyklinė programa, kaip mokytojas turi išmokinti vaiką kvaišintis alkoholiu. Paklauskite savo mokinių kiek iš jų nėra ragavę alkoholio?

Sobriologai su vaikų darželio keturmečiais auklėtiniais padarė eksperimentą. Jiems pasiūlė žaisti šventę. Ir žiūrėjo kas bus. Vaikučiai pagyvėjo, susistumdė stalus, ant jų padėjo kėgius ir mažas kaladėles, susėdo, tuoj pat atsistojo drąsiausias pasakė tostą, ir vėl ir vėl... po tosto vaikai imitavo išgėrimą. Po ketvirto tosto berniukai pradėjo svirduliuoti ir kraičioti. Keturi metukai, tai amžius kai auklėjimas jau pasibaigęs. Ką tik gimusį savo vaiką tėvelis paima ant rankų, džiūgauja ir kvėpuoja į jį kuom? Alkoholiu. Vaikas gauna pirmą savo tėvo džiaugsmo pamoką.

Vienintelė kvailių šalis pasaulyje yra Rusija, kur gydytojai - nusikaltėliai rekomenduoja naujagimiams duoti kefyrą. Nėra kitos tokios šalies. Kefyras suaugusiems - nekenksmingas, tačiau vaikams jis atstoja alų. Maitinti naujagimius kefyru, reiškia auginti alkoholiką.

Vaikui du metukai. Nauji metai, kurios jis jau supranta. Eglutė, žaisliukai, vaikui visam gyvenimuio neišdildomi įspūdžiai. Svečiai renkasi, mama, tėvas laimingi ir iš šaldytuvo imamas gražus butelis, jis iššauna, nustebimas, visi laimingi, iš jo pilama visiems ir visi geria. Tai vaiko -alkoholiko auklėjimas.

Vaikų darželio mėgstančių kvaišintis auklėtojų yra 95 proc. Mokytojai geria taip pat 94 proc. Jie nėra alkoholikai, jie kultūringai geria, bet jie rodo vaikams pavyzdį. Blaivus žmogus yra tas, kuriam alkoholis yra nevalgomas daiktas, kuris iš vis jo nevartoja. Aš nežinau nei vieno mokyklos direktoriaus, kuris būtų blaivininkas. Vaikai užauga tokie, kokie yra auklėtojai. Ne alkoholikai daro vaikus geriančiais, o kultūringai geriantys skiepija jiems nuodų būtinumo programą.

Mazochizmas

Alkoholio vartojimas yra šizofrenijos forma, kuri vadinasi mazochizmas. Tai, kai žmogus sąmoningai sau kenkia ir sukelia skausmą, tačiau nuo tokio savęs engimo jaučia malonumą. Jeigu žmogus kiša sau į burną smirdančią nuodingą lazdelę, vadinamą cigaretė, uždega jos vieną galą ir pradeda ryti smirdantį dūmą ir nuo to jaučia malonumą, tai jis yra šizofrenikas, vadinamas tabakiniu mazochistu. Jeigu geria alų, šampaną ir jaučia malonumą, tai alkoholinis šizofrenikas. Šis procesas nėra paveldimas, bet įgaunamas dėl klaidingos informacijos apie nuodingas medžiagas.

Iš kur žmonės gauna nuodijimosi malonumą? Pasirodo, kad pirmą kartą užtraukę dūmą ar išgėrę alkoholio nuodų niekas nėra pajutęs malonumo. Tad kodėl žmonės vėliau ima jausti malonumą? O įrodė mums tai savo eksperimentais Pavlovas. Stovi staklėse šuniukas, jam į smegenyse esantį skausmo centre įvedamas dirgiklis, kuris įjungiamas, kai tik šuniui duodamas maistas. Iš pradžių šuo jaučia skausmą, ir kaukia, bet po kokių 5-7 kartų, kai tik pajaučia skausmą jis džiaugsmingai laukia maisto, jam išsiskiria seilės ir jis jaučia malonumą, nors maisto dar ir nepaduota. Ar suprantate kas įvyko? Įvesta refleksinė klaidinga reakcija į skausmą. Kaip ir alkoholikui - neskanu, organizmas atmeta, bet po kelių kartų, visuomeninės informacijos dėka nuodai tampa malonumu. Tačiau tai nieko nekeičia organizme: jis nuodijamas, alinamas. Štai kaip sukuriamas malonumo imitavimas - refleksu.

Vaikui šlykštu gerti degtinę, rūkyti dvokiančias cigaretes, bet suaugę narkomanai sako: „ tu jau didelis, turi tai daryti, būsi vyras", ir vaikas keičia savo refleksus.

Kultūringas alkoholio vartojimas turi blaivių žmonių likvidavimo tikslą. Teigimas, kad tarp kultūringai geriančiųjų ir alkoholikų yra didelis skirtumas yra klaidingas. Kultūringas alkoholio vartojimas yra palaipsninis perėjimas į visišką priklausomybę.

Pagal statistiką kas šešetas kultūringai vartojantis alkoholio nuodus taps alkoholikas. Iš to darosi išvada: kuo daugiau bus kultūringai vartojančių alkoholį, tuo daugiau bus alkoholikų. Reiškia, norint sumažinti alkoholikų skaičių, reikia sumažinti kultūringai svaiginančių save skaičių.

Tautos išblaivinimas prasideda ne nuo alkoholikų, o nuo kultūringai geriančių. Sorbiologija teigia, kad tautos išblaivinimas prasideda nuo kultūringai geriančių gydytojų ir pedagogų išblaivinimo. Jeigu į baleto mokyklą ateina stoti mergina, kurios ūgis 120, svoris 120, apimtis 120, jos nepriims, tai profesinis netinkamumas, o jeigu gydytojas, kuris turi gydyti... pats veda nesveiką gyvenimo būdą, kaip jis gali gydyti? Jis netinka savo specialybei. Mokytojas, tai visų pirma auklėtojas ir pavuzdys mokiniams, o jeigu jis kvaišinasi ir rūko, koks jis mokytojas už ką ji gerbti? Jis netinka šiai profesijai, nes vysto nesveiką jaunimą.

Ar bus legalizuoti narkotikai? Ar bus kultūringai uostantys, leidžiantys sau dozes? Jeigu taip, tai po vienos kartos šią žemę bus galima apgyvendinti kuo tik norite: kinais, indais, japonais. Heroino vartojimas keturis metus - mirtis. Jaunimas tiki viskuo, kas rodoma TV. Alkoholis, tai ilgai pajamas duodantis narkotikas, nes žmonės gyvena gana ilgai.

Nevartojantis alkoholio yra normalus žmogus. Taip, nes jeigu jūs negeriate benzino, tai nereiškia, kad reikia sugalvoti terminą apibudinantį žmogų negeriantį benzino. Tai normalus žmogus. Mums, normaliems žmonėms, alkoholis yra nevartotinas maistui produktas, kaip kad švinas ar nafta, todėl ir esame normalūs, nes nekenkiame sau ir nevartojame nuodų. Mes ne blaivininkai, mūsų nereikia blaivinti, mes tiesiog normalūs.
Taip pasiskirstę ir mokslininkai: normalūs ir vartojantys nuodus. Tie, kurie negali gyventi nesikvaišinę, tie mokslininkai teigia, kad alkoholizmo šaknys, tai alkoholikų nenoras kvaišintis kultūringai. Jie skaito, kad kultūringai geriantys yra normalūs žmonės. O normalūs - nevartojantys alkoholio mokslininkai teigia, kad alkoholikai, tai ne alokoholizmo šaknys, o pasekmė, ir kovoti su pasekme yra beprasmiška. Mokslininkai nustatė, kad aukščiau 1/2 laipsnio alkoholio produktas negali būti skaitomas tinkamas žmogaus vartojimui. O tokie produktai, kaip kefyras, gira, mielinė duona, kai kuri konditerija, turi mažesnį laispnį, kurį organizmas sutvarko nepakenkdamas sau, tačiau vaikams tai nerekomenduojama.

Alus ir šampanas

Alus yra ypatingai sunkus alkoholinis gėrimas, kuris vysto priklausomybę. Vadinamas jis silpnu, nes tokiam „silpnam" gėrimui mažesni akcizai.

Du patys baisiausi alkoholiniai gaminiai ardantys žmonių sąmonę ir mąstymą yra alus ir šampanas. Kalbama ne apie cheminę sudėtį. Pasaulinės statistikos duomenimis išaiškėjo kad pirmą vietą per 200 metų pagal alkoholizmą ir jo žalą užėmė Prancūzija, o tai šampano ir rūšinių vynų šalis. Antra šalis pagal alkoholio žalą yra Italija, o tai vėl gi vyno šalis. Trečia ir ketvirtą vietą pagal žmonių sunaikinimą alkoholiu turi Ispanija ir Portugalija, o tai sausų vynų šalis. Šios šalys pirmauja pagal savo alkoholikus ir alkoholio žalą, o jose gaminami aukščiausios rūšies vynai.

Vokietija, Čekija, Olandija, Danija tai kitas pasaulinio mąsto alkoholizacijos pasekmių rinkinys, o ten klesti alus. O kitos šalys, kuriose gėrė brendį, viskį, degtinę, žuvusių ir alkoholikų buvo daug mažiau. Esmė ne cheminiuose alkoholio rodikliuose.Sobriologijos išvada: kuo silpnesnis ir skanesnis alkoholinis gėrimas, tuo jį geria daugiau, dažniau, ir anksčiau, todėl greičiau degraduoja.

Alus ir šampanas pagrindinė vaikų alkoholizacijos priemonė. Jeigu prievarta sugirdyti vaikui degtinės, jis išvems, nes tai organizmo apsauginė reakcija. Bet jeigu duoti vaikui atskiestos degtinės, pasaldintos, organizmas nesureaguoja į nuodus. Ką daro pakliuvęs toks alkoholis į vaiko smegenis? Jis griauna apsaugos nuo alkoholio centrą. Iš po kelių metų šis vaikelis rys degtinę, kaip vandenį ir jokia organizmo apsauga nebeveikia, nes ji yra sunaikinta šampanu, alumi, kokteiliais. Ir tėvai apmulkinti alkoholinės mafijos, perka vaikų gimtadieniams šampano.

Egzistuoja glaudus ryšys tarp alaus, šampano, vyno, degtinės, tabako ir kitų narkotikų: heroino, LSD, marihuanos ir t.t. Koks tai ryšys? Rūkančių vaikų tikimybė narkomanijai yra 15 kartų didesnė, nei normalių. Jeigu imti geriančius vaikus jų tikimybė narkomanijai 15 kartų didesnė, nei normalių. Tačiau, jeigu imti ir geriančių, ir rūkančių vaikų tikimybę narkomanijai ji išauga iki 140 kartų, nei normalių vaikų. Išvada: narkomanija prasideda nuo alaus ir cigaretės.

Narkomanijos profilaktika, tai kova su alumi ir tabaku. Narkologai skaito paskaitas vaikams apie narkomanijos problemą, o patys per pertrauką rūko cigaretes, nes patys yra tabako narkomanai. Moterys tampa alkoholikės nuo šampano ir alaus. Jų alkoholizmas nepastebimas, bet jis sėlina lėtai ir užtikrintai. Moteris gali atrodyti visai padoriai, bet jau nebegalėti gyventi be alkoholio.

Žmonės geriantys alų, į savo organizmą įneša daug daugiau vandens, nei jam reikia. Ar galite išgerti šiaip sau tris litrus vandens sekmadienio popietę? O alaus daug kas išgeria. Kraujas atsiskiedžia, širdis perkraunama, vystosi liga, vadinama alaus širdis - kai ji padidėja, o jos galingumas sumažėja. Šios ligos daugiausia siaučia Vokietijoje. Tokie žmonės sunkiai vaikšto, tampa impotentais. Jeigu nuo 20 metų vyras pradeda gerti alų, tai 30 - ties jis jau turi intymių problemų.

Moterys mėgstančios rūkyti turi problemų su dantimis, jie trupa, keičia spalvą, moterims slenka plaukai, jos pastoviai turi bjaurų kūno ir burnos kvapą, ir nieko negali su juo padaryti, nes tas baisus kvapas eina ne iš burnos, o iš pajuodusių, purvinų plaučių. Nerūkantys vaikinai bučiuodami rūkančią moterį jaučia peleninės kvapą. Cigaretėse yra 300 rūšių nuodų. Pusė pokelio surūkytų cigarečių yra toks pats radiacijos kiekis, kaip kad jūs būtumėte darė 200 rentgeno nuotraukų per metus. Tai plutonis. Kai žmogus meta rūkyti, šie nuodai iš organizmo dar valosi 10-15 metų.
Kai tik žmogus suvokia, kad alkoholis yra idiotizmas jis nebegeria, kol jis tiki, kad alkoholis yra gėris, jis pildo alkoholinės mafijos kišenes ir griauna save.

 


Nemokamai elektroninė knyga apie seksą, sekso pozas. Visiems užsiregistravus. Registracija knygai.

Komentarai

Vytautas.7

Įdomus pastebėjimas, kad vienu metu rūkantys ir geriantys alkoholį, gali daug kartų lengviau pradėti vartoti sunkiuosius narkotikus. Yra daug būdų visam laikui "pasodinti ant adatos", kur garantija, kad geriantis netaps eiliniu nepagydomu narkomanu?

Sekmadienio popietę išgerti 3 litrus vandens? Be problemų :) netgi į naudą ;) su viskuo sutinku išskyrus kanapių (marihuanos) priskyrimu narkotikams... tai labai naudingas augalas, aišku, mažiausiai naudos jį rūkant, o daugiausiai geriant jo arbatas, bet visgi - priskirti jį prie narkotikų - kvailystė :)

Vytautas.7

Taip. Ir kad atkristi alkoholikui, nei konjako nereikia. Užtenka gurkšnelio alaus. Po to seka kitas gurkšnelis. Taip gaunasi ir keli bokalai alaus per kartą. Dar būna gerai, jei rytdienai nereikia atsipagirioti. Kitaip atgal į alkoholizmo balą. Eilinė tragedija gali būti.

Super straipsnis! Na tik taip ir neatskleide tikrosios priezasties,del ko ji gamina ir pardavineja.. Kadangi domiuosi parapsichologija daugiau kaip 10m(tiek pat ir visiskai nebegeriu)tai pabandysiu atskleisti jums slapta info.
Visa sita velniava kaip alkocholis ir kitas sudas(tabakas,marichuana ir kiti narkotikai,losimas, porno/paleistuvystes,kompiuteriniai zaidimai,telikas ir begales kitu) yra sugalvota ne del pinigu gavimo, o del zmogaus dvasinio tobulejimo bei materialines raidos sioj zemej stabdymo!
Yra "pradumanu" zmoniu kurie sedi auksciau visu pasaulio valdziu ir viska valdo bei zino visas ekstraseansorines technologijas t.y visatos desnius. Tad jie ir suinteresuoti kad tokiu pradumanu kuo maziau butu, nes kitaip kaip jie galetu valdyt zmoniu mases bei energija ir t.t...
Neveltui Jezus sake, kad visa zeme yra nuseta demonu..
Pagal Korana yra virs 2500 tukstancio paraleliniu pasauliu geru ir blogu..
Pavartojes alkocholio zmogus iskart yra nukeliamas i alkocholio paralelini/iliuzini pasauli..
Sis modelis veikia taip:
Alkocholio paralelinio pasaulio valdovas,agregoras,kitaip piktoji dvasia,liaudiskai demonas pavaldus tamsiajai energijos pusei(velniui),elektromagnetines sandaros protinga butybe dar kitaip mentalas,kuri zmogus savo noru isileidzia i savo biolauka.. Ciortas sukuria jam pasualeli,kuris susidaro is zmogaus geidziamu iliuziju. Fizinej terpej agregoras parazituoja,prisijungdamas prie zmogaus energetikos ir ciulpia zmogaus brangiaja energija,keisdamas jo mintis ir sazine, atimdamas is jo visas galimybes prasimusti gyvenime t.y ka nors gero pasiekti,pasitobulinti ar bent sukurti normalia seima ir t.t taip anksciau ar veliau 100% privesdamas zmogu prie fizines,tiek dvasines degradacijos.
Kuo daugiau zmogus geria tuo labiau jo siela uzsilieka tam paraleliniam pasauli tai tuo maziau jam sansu lieka is jo istrukti, nes pats zmogus praranda valia,energija ir nora is jo pabegti nes jau nebepritampa realiam pasauleli tipo krize-pize ir t.t, o ten viskas super gi.. nusiraminimas, problemu nebuvimas nu viskas ko tik sirdis geidzia.
Vieni greiciau, kiti leciau nudegraduos nes tai priklauso ir nuo zmogaus intelekto,fizines sveikatos ir t.t Bet nudegraduos visi! yra gelezine logika, jei gersi tai ir nusigersi, arba jei eisi nuo tasko A i taska B anksciau ar veliau tikrai ateisi.
Tad kas nesusimaste ka as parasiau tai ir toliau gerkit daunai,vargas jums!! O kas susimaste ar dar kazko nlb suprato(rasykit l.bloze@gmail.com),skaitykit tam tikra info, pilni knigynai gi ,sportuokit,melskites,ir uzsiprogramuokit ketinima kad kada nors visiskai mesti gerti visiems laikams, linkiu sekmes kovojant pries sia pasauline nelaime! Tepadeda jums Dievas!

Alkoholio veikla visalaik išsilaiko apgaule ir melu. Viskas ką gero girdėjote ar išgirsite nuo pradžios iki pabaigos melas. Geros informacijos apie alkoholio naudą sveikatai niekad nebuvo, nėra ir būti negali. Tai ne aš atradau. Tai nuo seno įrodyta+naujai patvirtinta, bet pats pavojingiausias žmogui melas - "Kultūringas ir saikingas" narkotinio alkoholio vartojimas

"Kultūringai" geriantis žmogus ir yra pats baisiausias blogis. Prasigėręs alkoholikas labai naudingas žmogus. Jis voliojasi baloje, o vaikai eina pro šalį ir mato, kad dėdė prisilakė iš tų butelių kur gastronome parduodami. Alkoholikas - tai pavyzdys vaikams, kaip nereikia daryti, o kultūringai geriantis žmogus - tai pavyzdys, kaip reikia daryti. Kas mūsų vaikus stumia prie alkoholinio lovio? Stumia tie, kurie "kultūringai" geria per šventes. Visiems tiems, kurie labai nori gerti šampaną per šventes, aš sakau: Ar jūs norite, kad jūsų vaikai gertų ir prasigertų Atsiliepia: - Kodėl jūs taip keliate klausimą? Aš noriu, kad gertų ir neprasigertų. Nėra garantijos, kad jūsų vaikas gers ir neprasigers. Jeigu jūs turite garantiją, tai jums auksinis paminklas ir Nobelio premija. Tai juk narkotikas. Kiekvienas nusigeria, tik skirtingu greičiu. Nesvarbu nei socialinė padėtis nei pareigos. Kas greičiau, kas lėčiau, bet visi kvailėja, visi degraduoja. Tiesiog skirtingu greičiu eina link kapo, štai ir viskas.

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Daugiau informacijos apie teksto formatavimą

To prevent automated spam submissions leave this field empty.Literatūra, forumas, komentarai

Be Sos03 leidimo draudžiama naudoti ir platinti www.Sos03.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse. Autorių teisės priklauso Sos03, jeigu nenurodyta kitaip.

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai