To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Gimdymo namuose seselė klausia savo kolegės...

Gimdymo namuose seselė klausia savo kolegės:
- Ar čia tie keturi broliai, kur vakar gimė, taip garsiai rėkia?
- Ne, čia jų tėvas.

 • Ar geriate pakankamai skysčių rodo bespalvis ir bekvapis šlapimas. Gerkite daugiau skysčių!

Vaistų paieška

Įveskite ieškomo vaisto pavadinimą Lietuvių ar originalia Lotynų kalba.
Įveskite ligos kodą arba pavadinimą kuris Jus domina.
 • Alkoholio vartojimo sumažėjimas 10 proc. sumažina vyrų mirtingumą nuo su alkoholiu siejamų priežasčių apie 20 proc. ir 5 proc. sumažina mirtinų nelaimingų atsitikimų, žmogžudysčių ...

Eurostrategija: sveikata visiems XXI a

1 TIKSLAS. Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti Europos regiono gyventojų sveikatą.

 • Iki 2020 m. gyvenimo skirtumas tarp PSO šalių turi būti sumažintas mažiausiai 1/3.
 • Sergamumas, invalidumas ir mirtingumas mažinamas gerinant situaciją tose šalyse, kur jie didžiausi.

 

2 TIKSLAS. Visuotinė teisė į sveikatos priežiūrą.

 • Iki 2020 m. bent ¼ sumažinti socialinius - ekonominius sveikatos skirtumus, gerinant sveikatos lygį skurstančiose grupėse.
 • Socialinius - ekonominius skirtumus sumažinti 25 %. Pagrindinius rodiklius vertinti atsižvelgiant į socialinius - ekonominius šių grupių rodiklius
 • Su mokslo ir darbo rinkos tyrimų pagalba gerinti socialines - ekonomines sąlygas, kurios neigiamai veikia sveikatą, mažinti pajamų skirtumą.
 • Mažinti žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių skaičių
  Neizoliuoti žmonių, kuriems reikalinga speciali sveikatos priežiūra, dėl prastesnių socialinių - ekonominių gyvenimo sąlygų. Jiems turi būti suteikta atitinkama pagalba.

3 TIKSLAS. Sveika gyvenimo pradžia.

 • Iki 2020 m. pagerinti visų regionų naujagimių/kūdikių/ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, užtikrinant sveiką gyvenimo pradžią.
 • Mirtingumas ne daugiau 20/1000, kai kur mažinti iki 10/1000
 • Nelaimingų atsitikimų/smurto sukeltą mirtingumą ar neįgalumą sumažinti mažiausiai 50 %
 • 20 % sumažinti naujagimių su mažesniu, nei 2500 g. svoriu

4 TIKSLAS. Jaunų žmonių sveikata.

 • Iki 2020 m. jauni žmones turi būti sveikesni ir geriau pasiruošę atlikti savo darbą.
 • Mirtingumas/invalidumas dėl smurto/nelaimingų atsitikimų turi sumažėti 50 %
 • Mažinti jaunų žmonių, vartojančių tabaką, alkoholį, narkotikus skaičių
 • Bent 1/3 sumažinti nepilnamečių nėštumų skaičių

5 TIKSLAS. Sveika senatvė.

 • Iki 2020 m. žmonėms virš 65 m. suteikti galimybę tinkamai prižiūrėti savo sveikatą ir būti socialiai aktyviems.
 • Mažiausiai 20 % prailginti žmonių virš 65 m. gyvenimo arba gyvenimo be invalidumo trukmę

6 TIKSLAS. Psichinės sveikatos gerinimas.

 • Iki 2020 m. pagerinti psichosocialinę žmonių gerovę ir užtikrinti įvairiapusiškesnę pagalbą psichinės sveikatos problemų turintiems žmonėms.
 • Iš esmės sumažinti psichinės sveikatos problemų paplitimą. Žmonės turi turėti daugiau galimybių kovoti su stresu
 • Suicidų skaičių sumažinti mažiausiai 30 % ( Lietuvai - dar daugiau )

7 TIKSLAS. Užkrečiamų ligų sumažinimas.

 • Iki 2020 m. infekcinių ligų, svarbių visuomenės sveikatai, išnaikinimas, pašalinimas ar suvaldymas
 • Iki 2000 m. ar anksčiau sustabdyti poliomielito plitimą regione, o iki 2003 m. - kiekvienoje šalyje (Lietuvoje jau nėra)
 • Iki 2005 m. - naujagimių stabligė
 • Iki 2007 m. - vietiniai tymai, o iki 2011m. - visose šalyse
 • Iki 2010 m. sergamumą dizenterija sumažinti iki 0,1/10000
 • Naujų HBV nešiotojų skaičių sumažinti iki 80 %, įtraukus vakcinaciją į vaikų skiepijimo programą

8 TIKSLAS Neužkrečiamų ligų sumažinimas.

 • Iki 2020 m. maksimaliai sumažinti sergamumą, negalę ir priešlaikinį mirtingumą dėl pagrindinių lėtinių ligų
 • Mažiausiai 40 % sumažinti vyresnių, nei 65 m. žmonių mirtingumą dėl širdies/kraujagyslių ligų
 • Mažiausiai 15 % sumažinti vyresnių, nei 65m. žmonių mirtingumą dėl įvairios lokalizacijos vėžio, 25 % - dėl plaučių vėžio
 • 1/3 sumažinti sergamumą CD, inkstų nepakankamumu, nėštumo komplikacijomis ir kt.
 • Nepertraukiamas kitų lėtinių ligų mažinimas

9 TIKSLAS. Sužeidimų dėl prievartos/nelaimingų atsitikimų mažinimas.

 • Iki 2020 m. didelis ir pastovus tokių mirčių mažinimas
 • Mažiausiai 30 % sumažinti susižeidimus dėl eismo įvykių
 • Mažiausiai 50 % sumažinti susižeidimus dėl nelaimingų atsitikimų darbe, namie ir laisvalaikyje
 • Mažiausiai 25 % sumažinti susižeidimus dėl prievartos namie, su lytimi susijusios ar organizuotos prievartos

10 TIKSLAS. Sveika ir saugi fizinė aplinka.

 • Iki 2015 m. žmonės turi gyventi saugesnėje fizinėje aplinkoje, o teršalų, kenksmingų sveikatai, kiekiai neturi viršyti nustatytų tarptautinių standartų
 • Visiems prieinami reikiami vandens kiekiai ir patenkinama jo kokybė
 • Pavieniai fiziniai, mikrobiniai, cheminiai vandens, oro, žemės teršalai turi būti iš esmės mažinami, remiantis darbo planais ir redukcijos greičiu, nustatytu nacionaliniuose aplinkos ir sveikatos akcijų planuose

11 TIKSLAS. Sveikesnis gyvenimas.

 • Iki 2015 m. visoje visuomenėje žmonės turi turėti jiems pritaikytus sveikesnio gyvenimo modelius
 • Pasiekti sveikesnės elgsenos mitybos, fizinio aktyvumo, lytinio gyvenimo srityse
 • Užtikrinti sveiko maisto būvimą ir jo prieinamumą žmogui ( aukštos kokybės saugus maistas )

12 TIKSLAS. Alkoholio, narkotikų ir tabako žalos mažinimas.

 • Iki 2015 m. visose šalyse reikia sumažinti žalą sveikatai, kylančią vartojant tabaką, alkoholį, psichotropinius vaistus
 • Visose šalyse vyresnių, nei 15 metų tarpe - 80 %, jaunesnių - 100 % nerūkančių
 • Visose šalyse alkoholio suvartojimas ne didesnis, kaip 6 l/metams, iki 15 metų - lygus nuliui
 • Visose šalyse piktnaudžiavimą uždraustais psichotropiniais vaistais sumažinti mažiausiai 25 %, mirtingumą - mažiausiai 50 %

13 TIKSLAS. Sveikatingumo prielaidos.

 • Iki 2015 m. regiono žmonėms turi būti suteiktos geresnės aplinkybės gyventi sveikoje psichinėje ir socialinėje aplinkoje - namie, mokykloje, darbo vietoje ir vietinėje bendruomenėje.
 • Namų aplinkos saugumas ir kokybė turi pagerėti stiprinant personalo ir šeimos įgūdžius gerinti ir saugoti sveikatą bei vengti rizikingos sveikatai psichinės atmosferos namie.
 • Mažiausiai 50 % vaikų turi turėti galimybę būti auklėjami sveikatą puoselėjančiuose vaikų darželiuose ir 95 % sveikatą skatinančiose mokyklose.
 • Mažiausiai 50 % miestų, sričių, kuriose plečiasi miestai visuomenių turi aktyviai dalyvauti sveikų miestų ar sveikų visuomenių ryšiuose, programose.
 • Mažiausiai 10 % vidutinių ir didelių kampanijų turi įsipareigoti ir laikytis sveikų kampanijų/gamyklų principų ( profesinė sveikata )

14 TIKSLAS. Daugelio sektorių atsakomybė už sveikatą.

 • Iki 2020 m. visi sektoriai turi pripažinti ir įsisąmoninti savo atsakomybę už sveikatą.
 • Šalys turi įdiegti sistemas, įvertinančias poveikį sveikatai ir užtikrinti, kad visi sektoriai atsiskaitytų už jų politikų ir veiksmų įtaką sveikatai.

15 TIKSLAS. Integruotas sveikatos sektorius.

 • Iki 2010 m. regiono žmonėms turi būti laisvai prieinama orientuota į šeimą ir visuomenę pirminės sveikatos priežiūros grandis, kurią remtų atsakinga lanksti ligoninių sistema.
 • Mažiausiai 90 % šalių turi užtikrinti įvairiapusiškas pirmines sveikatos priežiūros tarnybas iki tolesnio gydymo antrinio - tretinio lygio ligoninėse ir grįžus iš jų, palaikant gydymo tęstinumą efektyviomis išlaidų - apmokėjimo politikomis.

16 TIKSLAS. Sveikatos priežiūros kokybės įvertinimas.

 • Iki 2010 m. turi užtikrinti, kad sveikatos sektorius nuo gyventojų reikmėms parengtų programų iki individualios ligonių priežiūros atitinkamame lygmenyje bus orientuotas į sveikatos priežiūros rezultatus.
 • Daugumos visuomenės sveikatos strategijų efektyvumas turi būti paremtas sveikatos priežiūros rezultatais, o apie alternatyvias strategijas, susijusias su individualiomis sveikatos problemomis turi būti sprendžiama lyginant sveikatos priežiūros rezultatus ir jų užtikrinimo įkainius.
 • Visos šalys turi turėti nacionalinį mechanizmą, užtikrinantį nuolatinę sveikatos priežiūros kokybės kontrolę mažiausiai dešimčiai pagrindinių sveikatos būklių, įskaitant poveikį sveikatai, kainų efektą ir paciento poreikių patenkinimą.

17 TIKSLAS. Sveikatos tarnybos fondai ir išteklių paskirstymas.

 • Iki 2010 m. turi užtikrinti sveikatos priežiūros sistemoms pakankamą finansavimą ir atitinkamą išteklių paskirstymą remiantis vienodo prieinamumo, kaštų efekto, solidarumo ir optimalios kokybės principais.
 • Išlaidos sveikatos sistemai turi atitikti sveikatos bei gyventojų reikmes.
 • Ištekliai turėtų būti skirstomi sveikatingumo gerinimui, ligų profilaktikai, gydymui ir slaugai atsižvelgiant į poveikį sveikatai, kaštų efektą ir mokslinį pagrįstumą.
 • Finansavimo sistema turi garantuoti universalų draudimą, pagrįstą solidarumo ir palaikymo principais.

18 TIKSLAS. Žmonijos išteklių sveikatai didinimas.

 • Iki 2010 m. visos šalys turi užtikrinti, kad profesionalios sveikatos priežiūros darbuotojai bei kitų sektorių dirbantieji turėtų atitinkamų žinių, priemonių ir įgūdžių, reikalingų sveikatos apsaugos gerinimui.

19 TIKSLAS. Mokslo žinios sveikatai.

 • Iki 2005 m. visos padedančios sveikatos mokslui informacinės komunikacinės sistemos turi užtikrinti geresnių žinių apie sveikatą įsisavinimą, efektyvesnį jų perteikimą ir paskleidimą.

20 TIKSLAS. Partnerių sutelkimas sveikatos tikslams.

 • Iki 2005 m. "Sveikata visiems" politikos turėtų veikti ir individus ir grupes, organizacijas, padedant visuomeniniam ir privačiam sektoriui bei pilietinei visuomenei per aljansus ir partnerystę sveikatos tikslams.

21 TIKSLAS. Sveikatos politikos ir strategijos visiems.

 • Iki 2010 m. turi būti sukūrusios ir įgyvendinusios "Sveikata visiems" politikas šalies. Regiono ir vietos mastu, o šias iniciatyvas remtų atitinkamos institucinės infrastruktūros, vadybos procesai ir nauja vadovybė.


Nemokamai elektroninė knyga apie seksą, sekso pozas. Visiems užsiregistravus. Registracija knygai.

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
 • You may quote other posts using [quote] tags.
 • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Daugiau informacijos apie teksto formatavimą

To prevent automated spam submissions leave this field empty.Literatūra, forumas, komentarai

Be Sos03 leidimo draudžiama naudoti ir platinti www.Sos03.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse. Autorių teisės priklauso Sos03, jeigu nenurodyta kitaip.

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai